Välkommen till Region Jönköpings läns CitrixportalSMS

Logga in med SMS-kod

SITHS

Logga in med SITHS-kort, se till att kortet sitter i kortläsaren innan du går vidareDenna portallösning är endast avsedd för anställda inom Region Jönköpings län samt kontrakterade leverantörer.


Vid problem med inloggning eller andra frågor som rör extern åtkomst kontakta IT-centrums Kundservice:

010-24 141 41

kundservice.it-centrum@rjl.se


Manual:

Manual för leverantör
Manual för anställd inom regionen
Manual för privat vårdgivare